Duurzame energie

Duurzame Energie

Een zonneboiler bespaart bijna de helft van de energie(kosten) voor warm water. Water verwarmen met zonne-energie voorkomt dus veel CO2-uitstoot.

Er zijn drie soorten zonneboilers die warm kraanwater leveren: de standaard zonneboiler, de cv-zonneboiler en de compact zonneboiler. Daarnaast is er de zonneboilercombi, die verwarmt ook het huis. Een zonneboiler is altijd duurzaam: zonlicht raakt immers nooit op, en bij gebruik van zonne-energie komt nauwelijks CO2 vrij. Als zonneschijn even onvoldoende is, dan stookt een naverwarmer het water warm, de animatie laat zien hoe.

Wilt u weten of en welke zonneboiler mogelijk is in uw woning?

Voor meer informtie kunt u contact met ons opnemen.

Voor subsidiemogelijkheden kunt u kijken op: agentschap.nl